Drukuj

Art. 12 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 12.

  1. Prezes Rady Ministrów określa kierunki działania CBA w drodze wytycznych.

  2. Szef CBA, najpóźniej na 2 miesiące przed końcem roku kalendarzowego, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia roczny plan działania CBA na rok następny.
     
  3. Szef CBA przedstawia corocznie do dnia 31 marca Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności CBA za poprzedni rok kalendarzowy.
     
  4. Szef CBA przedstawia corocznie do dnia 31 marca Sejmowi oraz Senatowi informację o wynikach działalności CBA, z wyjątkiem informacji, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
     
Artykuł 1 ...10 11 12 13 14 ...216

Przejdź do artykułu