Drukuj

Art. 10 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 10.

  1. Szef CBA kieruje CBA bezpośrednio lub przez swoich zastępców.

  2. Szef CBA może upoważnić podległych funkcjonariuszy do załatwiania spraw w jego imieniu w określonym zakresie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 17, 19 i 23.
     
  3. Szef CBA, w drodze zarządzenia, określa sposoby, metody i formy wykonywania zadań przez CBA.
Artykuł 1 ...8 9 10 11 12 ...216

Przejdź do artykułu