Drukuj

Art. 14a O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 14a.

  1. Funkcjonariusze CBA mają prawo przeprowadzania doprowadzenia, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z poźn. zm.), lub konwoju, o którym mowa w art. 4 pkt 3 tej ustawy.

  2. Funkcjonariusze CBA wykonujący zadania w zakresie przeprowadzania doprowadzenia lub konwoju, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa tego doprowadzenia lub konwoju, mają prawo wydawania poleceń określonego zachowania się.
     
  3. Do wykonywania zadań w zakresie przeprowadzania doprowadzenia lub konwoju stosuje się przepisy art. 15.
Artykuł 1 ...13 14 14a 15 16 ...216

Przejdź do artykułu