Drukuj

Art. 4 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 4.

  1. Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa.

  2. Koszty realizacji zadań CBA, w zakresie których – ze względu na wyłączenie ich jawności – nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych, rachunkowości i zamówieniach publicznych, są finansowane z utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego.
     
  3. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi, w drodze zarządzenia, stanowiące informacje niejawne szczegółowe zasady tworzenia funduszu operacyjnego, o którym mowa w ust. 2, oraz gospodarowania tym funduszem.
     
Artykuł 1 2 3 4 5 6 ...216

Przejdź do artykułu