Drukuj

Art. 44 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 44.

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli funkcjonariusz kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz ocenę ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
Artykuł 1 ...42 43 44 45 46 ...216

Przejdź do artykułu