Drukuj

Art. 42 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 42.

1. Każdy może złożyć funkcjonariuszowi kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.

2. Funkcjonariusz kontrolujący nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.
Artykuł 1 ...40 41 42 43 44 ...216

Przejdź do artykułu