Drukuj

Art. 46a O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 46a.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.-16)).
Artykuł 1 ...45 46 46a 47 48 ...216

Przejdź do artykułu