Drukuj

Art. 48 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 48.

Służbę w CBA może pełnić osoba:
 

  1. posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

  2. korzystająca z pełni praw publicznych;

  3. wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;

  4. która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

  5. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

  6. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

  7. która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Artykuł 1 ...46a 47 48 49 50 ...216

Przejdź do artykułu