Drukuj

Art. 78 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 78.

1. Funkcjonariusze otrzymują nieodpłatnie uzbrojenie i wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych.

2. Szef CBA określi, w drodze zarządzenia, normy wyposażenia i uzbrojenia oraz szczegółowe zasady dostępu do wyposażenia i uzbrojenia, jego przyznawania i użytkowania.
Artykuł 1 ...76 77 78 79 80 ...216

Przejdź do artykułu