Drukuj

Art. 83 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 83.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przebieg służby funkcjonariuszy. Rozporządzenie powinno określać:

  1. szczegółowe warunki i tryb załatwiania spraw, w tym spraw osobowych funkcjonariuszy, nawiązania, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego, mianowania, przenoszenia, odwoływania i zwalniania ze stanowisk służbowych;

  2. sposób usprawiedliwiania nieobecności w służbie;

  3. rodzaje informacji, których ze względu na przebieg służby funkcjonariusza jest on obowiązany udzielić.

Artykuł 1 ...81 82 83 84 85 ...216

Przejdź do artykułu