Drukuj

Art. 82 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 82.

Funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z wyjątkiem art. 186-7, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Przepis art. 189-1 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...80 81 82 83 84 ...216

Przejdź do artykułu