Drukuj

Art. 86 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 86.

1. Funkcjonariusz oddelegowany do pełnienia służby poza CBA ma prawo tylko do jednego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze korzystniejszym.

2. Niewykorzystanej w okresie oddelegowania części urlopu wypoczynkowego, wynikającej z różnicy w wymiarach urlopów, udziela się funkcjonariuszowi po powrocie z oddelegowania.
Artykuł 1 ...84 85 86 87 88 ...216

Przejdź do artykułu