Drukuj

Art. 87 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 87.

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania funkcjonariuszom urlopów, o których mowa w art. 84 i art. 85 ust. 1– 4, mając na uwadze:
 

 1. przełożonych właściwych w sprawach urlopów;
   
 2. warunki udzielania płatnych urlopów szkoleniowych i okolicznościowych;
   
 3. warunki udzielenia funkcjonariuszowi urlopu bezpłatnego;
   
 4. sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za czas płatnych urlopów.
   

2. Rozporządzenie powinno uwzględniać prawo funkcjonariusza do odpoczynku oraz zapewnienie ciągłości i skuteczności realizacji zadań.

Artykuł 1 ...85 86 87 88 89 ...216

Przejdź do artykułu