Drukuj

Art. 10 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Artykuł 1 ...9a 9b 10 11 12 ...26

Przejdź do artykułu