Drukuj

Art. 11 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 11.

Informacja publiczna może być udostępniana:

  1. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
     
  2. przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.
Artykuł 1 ...9b 10 11 12 13 ...26

Przejdź do artykułu