Drukuj

Art. 19 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 19.

Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

Artykuł 1 ...17 18 19 20 21 ...26

Przejdź do artykułu