Drukuj

Art. 20 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 20.

Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Artykuł 1 ...18 19 20 21 22 ...26

Przejdź do artykułu