Drukuj

Art. 23d O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 23d.

1. Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.

2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.
Artykuł 1 ...23b 23c 23d 23e 23f ...26

Przejdź do artykułu