Drukuj

Art. 23b O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 23b.

 1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.

 2. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:
   
  1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;
    
  2. obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
    
  3. obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
    
  4. zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.
    
 3. Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.
   
 4. Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej.
Artykuł 1 ...23 23a 23b 23c 23d ...26

Przejdź do artykułu