Drukuj

Art. 19h O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 19h.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827).
Artykuł 1 ...19f 19g 19h 20 21 ...53

Przejdź do artykułu