Drukuj

Art. 21 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 21.

W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1:
 

  1. działalność pożytku publicznego określona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym;
     
  2. przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje się do nadwyżki przychodu nad kosztami uzyskiwanej w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego;
     
  3. przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem szczegółowych zasad organizacji i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich właściwych, w tym w statutach lub innych aktach wewnętrznych.
Artykuł 1 ...19h 20 21 22 22a ...53

Przejdź do artykułu