Drukuj

Art. 26 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 26.

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Artykuł 1 ...24 25 26 27 27a ...53

Przejdź do artykułu