Drukuj

Art. 34c O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 34c.

 1. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, tworzyć zespoły robocze, określając ich skład, zakres zadań oraz tryb i harmonogram prac.
Artykuł 1 ...34a 34b 34c 34d 34e ...53

Przejdź do artykułu