Drukuj

Art. 34e O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 34e.

 Szczegółowy sposób i tryb pracy Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu.
Artykuł 1 ...34c 34d 34e 34f 34g ...53

Przejdź do artykułu