Drukuj

Art. 50a O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 50a.

Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co dwa lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie ze stosowania ustawy w terminie do dnia 30 września roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego.
Artykuł 1 ...49 50 50a 50b 51 ...53

Przejdź do artykułu