Drukuj

Art. 49 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 49.

Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 stanowią:
 

  1. koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;
     
  2. koszty korzystających, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.
Artykuł 1 ...47 48 49 50 50a ...53

Przejdź do artykułu