Drukuj

О działaniach antyterrorystycznych

Pobierz za darmo Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (О działaniach antyterrorystycznych) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. (.doc)

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. Treść


О działaniach antyterrorystycznych


Inne

O nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” O zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej O ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury