Drukuj

Art. 6 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 6.

Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Artykuł 1 ...5b 5c 6 7 8 ...53

Przejdź do artykułu