Drukuj

O kontroli w administracji rządowej

Pobierz za darmo Ustawa o kontroli w administracji rządowej (O kontroli w administracji rządowej) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. (.doc)

Ustawa o kontroli w administracji rządowej Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. Treść


O kontroli w administracji rządowej


Inne

O środkach ochrony roślin O świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla O samorządzie pielęgniarek i położnych O wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r O szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej