Drukuj

O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Pobierz za darmo Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa) Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. (.doc)

Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. Treść


O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa


Inne

O rybołówstwie morskim O informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych O Sądzie Najwyższym O pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich O zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach