Drukuj

O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Pobierz za darmo Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa) Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. (.doc)

Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. Treść


O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa


Inne

O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy O szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych O nawozach i nawożeniu O krajowym systemie cyberbezpieczeństwa