Drukuj

O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Pobierz za darmo Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa) Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. (.doc)

Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. Treść


O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa


Inne

O nawozach i nawożeniu O podatku od wydobycia niektórych kopalin Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną O czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej O ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”