Drukuj

Art. 100 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 100.

Do postępowania w sprawie o roszczenie z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w art. 79 i art. 82 rozporządzenia 2016/679, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Artykuł 1 ...98 99 100 101 102 ...176

Przejdź do artykułu