Drukuj

Art. 101 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 101.

Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów rozporządzenia 2016/679, inny niż:

  1. jednostka sektora finansów publicznych,
     
  2. instytut badawczy,
     
  3. Narodowy Bank Polski
     
 - w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 rozporządzenia 2016/679.

Artykuł 1 ...99 100 101 102 103 ...176

Przejdź do artykułu