Drukuj

Art. 112 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 112.

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998 oraz z 2018 r. poz. 650) użyte w art. 2 w pkt 2 i 4 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.
Artykuł 1 ...110 111 112 113 114 ...176

Przejdź do artykułu