Drukuj

Art. 135 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 135.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) w art. 139 w ust. 2 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.


Artykuł 1 ...133 134 135 136 137 ...176

Przejdź do artykułu