Drukuj

Art. 139 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 139.

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 650) w art. 34 w ust. 10 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”.
Artykuł 1 ...137 138 139 140 141 ...176

Przejdź do artykułu