Drukuj

Art. 141 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 141.

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 i 650) w art. 27 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1–6 jest poufne i odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...139 140 141 142 143 ...176

Przejdź do artykułu