Drukuj

Art. 14 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 14.

1. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o udzielonej akredytacji.

 1. Informacja o udzielonej akredytacji zawiera:

  1. oznaczenie podmiotu, któremu udzielono akredytacji;
    
  2. wskazanie zakresu udzielonej akredytacji oraz okresu jej ważności.
    
 2. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o cofnięciu akredytacji.
   
 3. Informacja o cofnięciu akredytacji zawiera:

  1. oznaczenie podmiotu, któremu cofnięto akredytację;
    
  2. wskazanie przyczyny uzasadniającej cofnięcie akredytacji.
    
 4. Prezes Urzędu i Polskie Centrum Akredytacji mogą zawrzeć porozumienie o współpracy w zakresie monitorowania działalności podmiotów certyfikujących i wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących tych podmiotów.
   
Artykuł 1 ...12 13 14 15 16 ...176

Przejdź do artykułu