Drukuj

Art. 15 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 15.

1. Certyfikacji, o której mowa w art. 42 rozporządzenia 2016/679, zwanej dalej „certyfikacją”, dokonuje Prezes Urzędu lub podmiot certyfikujący, na wniosek administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek.

  1. Certyfikacja jest dokonywana na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679.
     
  2. W sprawach dokonywania certyfikacji przez podmiot certyfikujący nieuregulowanych w rozporządzeniu 2016/679 i ustawie stosuje się postanowienia umowy cywilnoprawnej zawartej między podmiotem certyfikującym a podmiotem ubiegającym się o certyfikację.
     
Artykuł 1 ...13 14 15 16 17 ...176

Przejdź do artykułu