Drukuj

Art. 152 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 152.

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 410) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...150 151 152 153 154 ...176

Przejdź do artykułu