Drukuj

Art. 151 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 151.

W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...149 150 151 152 153 ...176

Przejdź do artykułu