Drukuj

Art. 167 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 167.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stają się pracownikami Urzędu. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) stosuje się odpowiednio.
Artykuł 1 ...165 166 167 168 169 ...176

Przejdź do artykułu