Drukuj

Art. 165 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 165.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22a ustawy uchylanej w art. 175 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Artykuł 1 ...163 164 165 166 167 ...176

Przejdź do artykułu