Drukuj

Art. 32 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 32.

1. W okresie, na jaki akredytacja została udzielona, podmiot akredytowany jest obowiązany spełniać kryteria, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, obowiązujące na dzień wydania certyfikatu akredytacyjnego.

2. Prezes Urzędu cofa, w drodze decyzji, akredytację w przypadku stwierdzenia, że podmiot akredytowany:

  1. nie spełnia lub przestał spełniać kryteria akredytacji, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679;
     
  2. podejmuje działania niezgodne z rozporządzeniem 2016/679.
     
Artykuł 1 ...30 31 32 33 34 ...176

Przejdź do artykułu