Drukuj

Art. 31 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 31.

1. Dokumentem potwierdzającym akredytację jest certyfikat akredytacyjny.

2. Certyfikat akredytacyjny zawiera co najmniej:

  1. oznaczenie podmiotu akredytowanego i adres jego siedziby;
     
  2. numer lub oznaczenie certyfikatu akredytacyjnego;
     
  3. datę wydania i podpis Prezesa Urzędu albo osoby przez niego upoważnionej.
     
Artykuł 1 ...29 30 31 32 33 ...176

Przejdź do artykułu