Drukuj

Art. 35 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 35.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Prezes Urzędu składa przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie o następującej treści: „Obejmując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uroczyście ślubuję dochować wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, strzec prawa do ochrony danych osobowych, a powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie i bezstronnie.”.

2. Ślubowanie może zostać złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.
Artykuł 1 ...33 34 35 36 37 ...176

Przejdź do artykułu