Drukuj

Art. 36 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 36.

1. Prezes Urzędu może powołać do trzech zastępców.

2. Na zastępcę Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim;
   
 2. posiada wyższe wykształcenie;
   
 3. wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
   
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
   
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   
 6. posiada nieposzlakowaną opinię.
   
Artykuł 1 ...34 35 36 37 38 ...176

Przejdź do artykułu