Drukuj

Art. 53 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 53.

1. Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:

 1. standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 28 ust. 8 rozporządzenia 2016/679;
   
 2. zatwierdzone kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 rozporządzenia 2016/679, a także zmiany tych kodeksów;
   
 3. przyjęte standardowe klauzule ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2016/679;
   
 4. rekomendacje określające środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
   
 1. Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, sporządzane są z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności i podlegają okresowej aktualizacji.
   
 2. Projekt rekomendacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Prezes Urzędu konsultuje z zainteresowanymi podmiotami, których zakresu działania dotyczy dany projekt.
   
Artykuł 1 ...51 52 53 54 55 ...176

Przejdź do artykułu