Drukuj

Art. 54 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 54.

1. Prezes Urzędu:

  1. ogłasza w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 4 rozporządzenia 2016/679;
     
  2. może ogłosić w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
     
2. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Artykuł 1 ...52 53 54 55 56 ...176

Przejdź do artykułu