Drukuj

Art. 8 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 8.

Administrator i podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego dalej „inspektorem”, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 37 rozporządzenia 2016/679.
Artykuł 1 ...6 7 8 9 10 ...176

Przejdź do artykułu