Drukuj

Art. 86 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 86.

1. Kontrolujący może przesłuchać pracownika kontrolowanego w charakterze świadka.

  1. Za pracownika kontrolowanego uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
     
  2. Do przesłuchania pracownika kontrolowanego stosuje się przepis art. 83 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
     
Artykuł 1 ...84 85 86 87 88 ...176

Przejdź do artykułu